Ndt Tahribatsiz Muayene

Kaynaklı imalatlarınız kapsamında NDT muayene hizmeti ve raporlama hizmeti veriyoruz.

GÖZLE MUAYENE - VT

VT Testi, Tahribatsız Muayene testinin ilkidir. Kaynak yapılan parçanın ilgili standart ve yönetmeliklere göre yapılıp yapılmadığı test edilir. Test sırasında el feneri, kaynak kumpası ve büyüteçler kullanılabilir.

Gözle yapılan kaynak kontrolleri, alanında uzman personellerce yapılmaktadır.

Testin amacı kaynak yapılan bölgede geometrik bozukluk olup olmadığı, teknik şartnameye uygunlu gibi kaliteyi etkileyen bir uygulama yapılıp yapılmadığını tespit etmektir.

MANYETİK PARTİKÜL - MT

MT Testi, NDT testlerinde kullanılmaktadır. Kaynak yapılan parçanın yüzeyindeki hataların tespiti için uygulanır.

Ferromanyetik olmayan malzemelerde bu test uygulanamaz.

Bu testler TS 7477 standardına göre, yetkilendirilmiş personellerce yapılıp raporlanmaktadır.

PENETRANT TESTİ - PT

NDT (Tahribatsız Muaeyene) testlerinde en yaygın kullanılanıdır. Kaynak yapılan parçanın yüzeyinde uygulanır, kaynak içindeki çatlak ve kalıntıların tespitinde kullanılır.

Testin amacı kaynak yapılmış parça yüzeyine penetrant sıvısı sıkılarak, geliştirici tarafından yüzeye çekilen süreksizliklerin meydana çıkartılmasıdır.

Bu testler TS 7477 standardına göre yetkilendirilmiş personellerce yapılıp raporlanmaktadır.

ULTRASONİK TEST - UT

UT Testi, NDT testlerinde kullanılmaktadır. Kaynak yapılan parçanın yüzeyinde malzemedeki süreksizlikleri tespit etmek için uygulanır.

Ultrasonik test cihazı, açılı problar ve bağlantı ekipmanları ile uygulanır.

Testin amacı, kaynak yapılmış yüzeye problar yerleştirilerek, çizgisel hataların tespitidir

Bu testler TS 7477 standardına göre, yetkilendirilmiş personellerce yapılarak raporlanmaktadır.

Bağlı bulunduğumuz standartlar;

EN 583 Tahribatsız Muayene-Ultrasonik Muayene
EN 12668 Tahribatsız Muayene – Ultrasonik Muayene Teçhizatının Karakterizasyonu ve Doğrulanması
EN 12223 Tahribatsız Muayene – Ultrasonik Muayene-Kalibrasyon Bloğu No.1 için Şartname
EN 27963  Çelik kaynakları-Kaynakların Ultrasonik Muayenesi için Kalibrasyon Bloğu No.2

Kaynak Malzemeleri
EN 1712  Kaynakların Tahribatsız Muayenesi

Döküm Malzemeler
EN 12680 -Döküm-Ultrasonik Muayene

Çelik Dövme Malzemeler
EN 10228  Çelik Dövmelerin Tahribatsız Muayenesi

Çelik Çubuk Malzemeler
EN 10308  Tahribatsız Muayene-Çelik Çubukların Ultrasonik Muayenesi

Detaylı bilgi için info@demirkanat.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz