11
Ağu

TS 13883 Belgesi (Toz bastırma sistemi)

Demirkanat Belgelendirme Hizmeti

TS 13883 Standardı nedir?

Yaptığı üretimlerin sonunda toz oluşturan fabrikaların, üretim sonunda ortaya çıkan tozu bastırması için kullanılan sistemin standartlaştırılması olarak tanımlayabiliriz.

 

Toz bastırma sistemini kimler kullanır?

Toz bastırma sistemini genellikle aşağıdaki sektör üreticileri kullanmaktadır;

Çimento fabrikaları,

Demir çelik fabrikaları,

Termal santraller,

Termik santraller,

Maden ocakları,

Kırma ve eleme tesisleri,

Kömür üretim tesisleri,

Yoğun toz konsantrasyonu olan kapalı ve açık mekânlar,

Tünel açma çalışma alanları,

 

Ayrıca çevre ve şehircilik bakanlığının 13 Ekim 2021 tarihinde yayınladığı “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik” kapsamı yapan şirketlerin toz bastırma makinesini kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Tüm bu saydığımız sektör ve yönetmeliklere bakıldığında satın alınacak sistemin TS 13883 standardına göre üretilmiş olması beklenmektedir.

 

TS 13883 standardı 25 sayfadan oluşmaktadır, standart 7 başlık altında toplanmış ve ürün tipi, özelliği, ekipmanda kullanılacak malzeme, boyut ve toleranslar, muayene ve deneyler, numune alma, gözle muayene, boyut muayenesi, performans, ambalajlama, işaretleme gibi başlıkları içermektedir.

 

Toz bastırma sistemi kaç sınıfa ayrılır?

TS 13883 standardı ürünü üç sınıfa ayırmıştır;

Bunlar;

Sınıf 1- Yüksek basınçlı pompa ile pülverize su sisi oluşturan toz bastırma sistemi,

Sınıf 2- Hava ile basınçlandırılarak oluşturulan su sisi ile toz bastırma sistemi,

Sınıf 3- Yüksek basınçlı pompa ile oluşturulan su sisini fan ile püskürten toz bastırma sistemi

 

TS 13883 belgesi kaç günde alınır?

Bu sorunun cevabı tamamen işletmenizin mevcut durumuna bağlıdır, kalite sisteminin olması, dokümantasyon, test ve muayene ekipmanlarının olması gibi süreci etkileyen faktörler bulunmaktadır.

İşletmede kalite ile ilgili çalışmaların pasif olduğunu düşünürsek ortalama 4-6 aylık bir süreçte belge sahibi olabilirisiniz.

TS 13883 belgesi kaç yıl geçerli?

Türk Standartları Enstitüsü tarafından alınan ürün belgelendirmeleri bir yıl geçerli olup, her yıl ara denetim yapılarak ürünün kalite ve performans süreçleri kontrol edilmektedir.

 

Yüksek basınçlı su pülverizasyonu ile toz bastırma sistemini aşağıdan inceleyebilirsiniz,

TS 13883’ e göre muayene ve deneyler nelerdir?

Demirkanat Mühendislik olarak biz ne yaparız?

Demirkanat olarak biz TS 13883 toz bastırma sistemi tüm ürün belgelendirme sürecini yönetiyoruz. İşletmede dokümantasyon ve izlenebilirlik sisteminin kurulması, TS 13883 standardına göre işletmenin denetime hazır hale getirilmesi, personel eğitimleri, ürün etiketleme, ambalajlama, kuruma yapılacak başvuru, denetim hazırlıkları süreçlerinde hizmet veriyoruz. Yedi yılı aşkın denetim ve saha tecrübemizle TS 13883 ürün belgelendirme hizmeti için bize ulaşabilirsiniz.

Yaptığımız tüm çalışmalar ilgili standart ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır.