16
Mar

TS EN ISO 14731 Kaynak Koordinasyon Personeli Görev Tanımı

Demirkanat Eğitim Hizmeti

“TS EN ISO 14731 Kaynak Koordinasyon personeli görev tanımı” başlıklı bu bloğumuzda kaynaklı imalat faaliyetlerini sürdüren üreticilerin bünyelerinde çalışan “kaynak koordinatörlerinin” görev tanımı, işletme içerisindeki sorumlulukları ve kaynak ile ilgili kayıt altına alınması gerekenleri ifade etmeye çalışacağız.

Daha önce 14731 Eğitimi (Kaynak Koordinasyon) başlıklı bloğumuz TS EN ISO 14731 standardının eğitimi ile ilgiliydi. Bu yazımızı https://demirkanat.com.tr/14731-egitimi-kaynak-koordinasyon.html linkinden inceleyebilirsiniz.

Bu seferki yazımız TS EN ISO 14731 Kaynak Koordinasyon eğitimi alan personelin çalıştığı kurumdaki görevleri nelerdir, eğitim sonrası neler yapmalıdır, biraz bunlardan bahsedeceğiz. 

TS EN ISO 14731 Kaynak Koordinasyon personeli görev tanımını aşağıdaki şekilde değerlendirebiliriz; 

B.1 Şartların gözden geçirilmesi

Şartların gözden geçirilmesinde aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Herhangi bir ek şartla birlikte kullanılacak ürün standardı,
 2. b) İmalâtçının kapasitesi öngörülen şartları karşılaması,

B.2 Teknik gözden geçirilmesi

Bir teknik gözden geçirmede aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Esas malzeme (malzemelerin) şartnamesi ve kaynaklı birleştirme özellikleri,
 2. b) Tasarım şartlarıyla ilgili olan birleştirme yeri,
 3. c) Kaynaklar için kalite ve kabul şartları,
 4. d) Kontrol ve tahribatsız muayene için ulaşılabilirlik dahil, kaynakların yeri, ulaşılabilirliği ve sıralaması,
 5. e) Sarf malzemesinin parti muayenesi, kaynak metalinin ferrit muhtevası, yaşlanma, hidrojen muhtevası,

kalıcı altlık, çekiçleme kullanımı, yüzey son işlemi, kaynak profili gibi diğer kaynak şartları,

 1. f) Birleştirme hazırlığı/kaynak ağzı ve tamamlanmış kaynağın boyutları ve ayrıntıları.

B.3 Taşeronla anlaşma

Taşeronla anlaşma ile ilgili olarak, kaynaklı imalât için herhangi bir taşeronun uygunluğu dikkate alınmalıdır.

B.4 Kaynak personeli

Kaynak personeli ile ilgili olarak, kaynakçı ve kaynak operatörlerinin, sert lehimci ve sert lehim operatörlerinin vasıflandırılması dikkate alınmalıdır.

B.5 Teçhizat

Teçhizat ile ilgili olarak aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Kaynak ve ilgili teçhizatın uygunluğu,
 2. b) Yardımcı malzeme ve teçhizat tedariki, tanıtım ve taşıma,
 3. c) Uygulanacak imalât işlemi ile doğrudan ilişkili, kişisel koruyucu teçhizat ve diğer güvenlik donanımı,
 4. d) Teçhizat bakımı,
 5. e) Teçhizat doğrulama ve onaylama.

B.6 Üretim planlama

Üretim planlama ile ilgili olarak aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Kaynak ve benzeri işlemler için uygun prosedür şartnamelerine atıf,
 2. b) Yapılacak kaynaklardaki sıralama,
 3. c) Rüzgardan, sıcaklıktan ve yağmurdan koruma gibi, çevre koşulları,
 4. d) Vasıflandırılmış personel tahsisi,
 5. e) Ön ısıtma ve son ısıl işlem için sıcaklık göstergeleri dahil teçhizat,
 6. f) Herhangi bir üretim deneyi için düzenleme.

B.7 Kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması

Kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması ile ilgili olarak, metot ve vasıflandırma aralıkları dikkate alınmalıdır.

B.8 Kaynak prosedürü şartnameleri

Kaynak prosedürü şartnameleri ile ilgili olarak vasıflandırma aralığı dikkate alınmalıdır,

B.9 İş talimatları

İş talimatları ile ilgili olarak, iş talimatlarının yayınlanması ve kullanımı dikkate alınmalıdır.

B.10 Kaynak sarf malzemeleri

Kaynak sarf malzemeleri ile ilgili olarak aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Uyumluluk,
 2. b) Teslimat koşulları,
 3. c) Kaynak sarf malzemesi tipi muayene dokümanı dahil kaynak sarf malzemesi satın alma şartnamelerindeki

herhangi bir ek şart,

 1. d) Kaynak sarf malzemelerinin depolanması ve taşınması.

B.11 Malzemeler

Malzemeler ile ilgili olarak aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Malzeme için muayene dokümanı tipi dahil malzeme satın alma şartnamelerindeki herhangi bir ek şart,
 2. b) Esas malzemenin depolanması ve taşınması,
 3. c) İzlenebilirlik.

B.12 Kaynak öncesi muayene ve deney

Kaynak öncesi muayene ve deney ile ilgili olarak aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Kaynakçıların ve kaynak operatörlerinin vasıflandırma belgelerinin uygunluğu ve geçerliliği,
 2. b) Kaynak prosedürü şartnamesinin uygunluğu,
 3. c) Esas malzemenin tanıtımı,
 4. d) Kaynak sarf malzemesinin tanıtımı,
 5. e) Biçim ve boyutlar gibi, birleştirme hazırlığı,
 6. f) Alıştırma, kalıba oturtma ve puntalama,
 7. g) Çarpılmanın önlenmesi gibi kaynak prosedürü şartnamesindeki herhangi bir özel şart,
 8. h) Kaynak için çevre koşulları da dahil olmak üzere çalışma koşullarının uygunluğu.

B.13 Kaynak esnasındaki muayene ve deney

Kaynak esnasındaki muayene ve deney ile ilgili olarak aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Kaynak akımı, ark gerilimi ve ilerleme hızı gibi esas kaynak parametreleri,
 2. b) Ön ısıtma/pasolar arası sıcaklığı,
 3. c) Pasoların temizliği ve biçimi ve kaynak metali katları,
 4. d) Kök açma,
 5. e) Kaynak sıralaması,
 6. f) Kaynak sarf malzemelerinin doğru kullanım ve taşınması,
 7. g) Çarpılma kontrolü,
 8. h) Boyut kontrolü gibi herhangi bir ara muayene.

B.14 Kaynak sonrası muayene ve deney

Kaynak sonrası muayene ve deney ile ilgili olarak aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Gözle muayene kullanımı (tamamlanmamış kaynak için, kaynak boyutları, şekil),
 2. b) Tahribatsız muayene kullanımı,
 3. c) Tahribatlı muayene kullanımı,
 4. d) Konstrüksiyonun biçim, şekil, tolerans ve boyutları,
 5. e) Kaynak sonrası ısıl işlemi, yaşlandırma gibi işlemler sonrası sonuçlar ve kayıtlar.

B.15 Kaynak sonrası ısıl işlem

Kaynak sonrası ısıl işlem ile ilgili olarak şartnameye göre performans dikkate alınmalıdır.

B.16 Uygunsuzluk ve düzeltme faaliyetleri

Uygunsuzluk ve düzeltme faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli ölçmeler ve faaliyetler (örneğin, kaynak tamirleri, tamir edilen kaynakların yeniden değerlendirilmesi, düzeltme faaliyetleri) dikkate alınmalıdır.

B.17 Ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonu ve doğrulanması

Ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonu ve doğrulanması ile ilgili olarak gerekli metotlar ve faaliyetler dikkate alınmalıdır. 

B.18 Tanıtım ve izlenebilirlik

Tanıtım ve izlenebilirlik ile ilgili olarak aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 1. a) Üretim planlarının tanıtımı,
 2. b) Dolaşım kartlarının tanıtımı,
 3. c) Konstrüksiyondaki kaynak yerlerinin tanıtımı,
 4. d) Tahribatsız muayene prosedürleri ve personelinin tanıtımı,
 5. e) Kaynak sarf malzemelerinin tanıtımı (Örneğin, kısa gösteriliş, ticari isim, sarf malzemelerinin imalâtçısı ve parti veya döküm numarası),
 6. f) Esas malzemelerin tanıtımı ve/veya izlenebilirliği (Örneğin; tip, döküm numarası),
 7. g) Tamir yerlerinin tanıtımı,
 8. h) Geçici bağlantıların yerlerinin tanıtımı,
 9. i) Özel kaynaklar için tam mekanize ve otomatik kaynak ünitelerinin izlenebilirliği,
 10. j) Özel kaynaklar için kaynakçı ve kaynak operatörlerinin izlenebilirliği,
 11. k) Özel kaynaklar için kaynak prosedürü şartnamelerinin izlenebilirliği.

Demirkanat Mühendislik olarak 7 yılı aşkın süredir tüm Türkiye başta olmak üzere Ankara’da bulunan Ostim, Başkent OSB, Sincan Organize Sanayisi, Kazan, Keresteciler Sanayi, Malıköy OSB’deki işletmelere 14731 kaynak koordinasyon personel standardı, uygulamaları, eğitimi kapsamında fayda sağlamaya devam ediyoruz.

Sizde aşağıdaki sorulara cevap arıyorsanız bizlere ulaşabilir teknik uzmanlarımıza danışabilirsiniz;

14731 eğitimi nedir? 14731 eğitimi nasıl alınır? 14731 eğitim şartları nelerdir, 14731 sınav, 14731 sertifikası, 14731 wpqr, 14731 eğitimini kim verir, 14731 eğitimini nereden alabilirim, 14731 wps hazırlama, 14731 pqr, 14731 doküman, 14731 kaynak koordinasyon personeli görev tanımı, ISO 14731 PDF.